Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

2642 d6f3 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
4687 8746 420
Reposted fromarwen arwen viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

March 22 2018

4538 f78d 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
7275 615d 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawonderwall wonderwall
3465 2e89 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
9719 99d1 420
Reposted frommoai moai viadoubleespresso doubleespresso
3170 d78a 420
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix
4258 50b8 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viawonderwall wonderwall
9039 924a 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
9062 512f 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 09 2018

8564 f904 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

March 06 2018

5190 73e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
2587 d506 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
5054 6e18 420
Reposted fromsavatage savatage viascorpix scorpix
Reposted fromkriokineza kriokineza viascorpix scorpix
Reposted fromjasminum jasminum viascorpix scorpix

February 26 2018

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl