Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

7750 ce9a 420
Reposted fromsavatage savatage viaIriss Iriss
5891 e2b2 420
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
1010 6419 420
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaprecelka precelka
2104 90f2 420
9992 4d14 420
7420 429b 420
Reposted fromsorriso sorriso viascorpix scorpix
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viathesmajl thesmajl
5504 3d7f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viascorpix scorpix
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viascorpix scorpix
1552 e35e 420
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viascorpix scorpix
5028 36a1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
3464 2db1 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viascorpix scorpix

June 12 2018

0499 8eaa 420
Reposted fromowca owca viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

May 14 2018

2642 d6f3 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl