Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

6294 9547 420

March 03 2019

7361 361c 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaBetterDays BetterDays
4292 51ed 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakalbien kalbien
7338 9dfb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBetterDays BetterDays

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— Katarzyna Wyszyńska w artykule: "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape vianiemaproblemu niemaproblemu

August 02 2018

7750 ce9a 420
Reposted fromsavatage savatage viaIriss Iriss
5891 e2b2 420
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
1010 6419 420
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaprecelka precelka
2104 90f2 420
9992 4d14 420
7420 429b 420
Reposted fromsorriso sorriso viascorpix scorpix
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viathesmajl thesmajl
5504 3d7f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viascorpix scorpix
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl